HISTORIE

Už několik století př.n.l. obýval albánské území velmi vyspělý kmen Ilyrů. Ilyrské království se později stalo součástí Římské a následně Byzantské říše. Zatímco v 6. století sousední území dnešního Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny osidlují Slované, Ilyrské kmeny v dneš. Albánii odolávají asimilaci a uchovávají si svůj jazyk.
Poprvé se setkáváme s použitím jména Albánie, původně jako jméno pro jeden z kmenů, postupně rozšířené pro celou zemi jako Arbri, posléze Albánie. Název, kterým Albánii označují místní obyvatelé, tedy Shqiperia, pochází pravděpodobně s názvu shqipe, tedy orel, dnes bývá v angličtině používán název " the Land of the Eagles" - Země orlů.

Za nadvlády Osmanské říše ( 15.st. až rok 1912 - vyhlášení nezávislosti ) celá země ekonomicky i kulturně strádala ( také příchod islámu viz kap. Náboženství ). Období úpadku bylo příliš dlouhé, vytvořit na takovémto základě fungující demokratický stát bylo téměř nemožné. Nastává doba nepokojů a vnitřních konfliktů.
V roce 1946 je svržena monarchie, vyhlášena Albánská lidová republika a vítězí komunistický režim (bída, ortodoxní stalinská diktatura).
V 50. letech se vymaní ze sovětského vlivu a orientuje na maoistickou Čínu (po vzoru Kulturní revoluce bylo zrušeno náboženství, v letech 1967- 1990 byla jedinou oficiálně ateistickou zemí na světě a mnoho kostelů bylo přeměněno na kina nebo divadla6,) S komunistickým obdobím je spojeno jméno diktátora Envera Hodži. Zajímavým gestem je reakce na obsazení Československa, se kterým Albánie nesouhlasí a na protest vystupuje z Varšavské smlouvy(1968). Ač Albánie od r.1990 nastoupila cestu k demokracii vítězí komunisté ( Albánská strana práce - díky venkovu) , zhoršení hospodářské situace vede k útěkům obyvatelstva (zvláště na lodích do Itálie).

Sled událostí:

květen1991: generální stávka - komunisté donuceni vzdát se moci
březen 1992 : v prezidentských volbách vítězí demokrat Sali Berisha nynější předseda Albánské demokratické strany
1996 :nepokoje , anarchie, korupce zasahuje i politické špičky, kromě toho statisíce obyvatel svěřují své úspory pyramidovým hrám, což vede k totálnímu kolapsu veřejného sektoru
1997 : vojenská mise západních států, humanitární pomoc
1997 : předčasné volby - vítězí postkomunistická Albánská strana v presidentských R. Meidani Další volby se budou konat až v roce 2001. V Albánii stále přetrvávají nepokoje. Situaci ještě zhoršil nedávný kosovský konflikt, v jehož důsledku přicházeli do země davy uprchlíků, o které se už beztak chudý stát nemohl postarat.
2002 : Ve volbách zvítězila Socialistická strana Albánie, premiérem se stal Pandeli Majko's
Počet přístupů: