ODKAZY

Indexy, uvedené v textu se vztahují právě k těmto zdrojům (označovala jsem jimi jen některé citace dat a zdroje obrázků):
1. Kolektiv pracovníků a externích spolupracovníků Encyklopedického institutu ČSAV. Geografický místopisný slovník. Praha, ACADEMIA, 1993 ISBN 80-200-0445-9
2. VALENTA V. HERBER V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha, Nakladatelství české geografické společnosti, 2000 ISBN 800-86034-44-5

Česky psaná webová stránka

3. http://www.albanianet.com - oficiální česká stránka, pravidelně obnovovaná obrazová galerie, česko - albánský slovník

Anglicky psané webové stránky

4. http://search.beta.orientation.com (Orentation Bulgaria Search) navede vás na spoustu dalších zajímavých odkazů
5. http://www.albanian.com (Albanian) stránka všech Albánců, nikoli pouze Albánie, obsahově sestavená podobně jako Lonely Planet, ovšem ještě podrobnější, dokonale zpracovaná historie, navíc s okouzlujícími fotografiemi (mnoho jsem jich použila) je zde i přímá citace CIA Book of Facts
6. http://www.lonelyplanet.com (Lonely Planet - Destination Albania) vyčerpávající informace, nejen ekonomické a geografické, podrobné popisy turisticky zajímavých míst
7. http://presidenca.gov.al/ - oficiální stránka presidenta Rexhepa Maidaniho, včetně fotografie
8. http://www.albania.co.uk/dp ( Democratic Party of Albania Home Page) stránka Albánské demokratické strany, s úvodním projevem Saliho Berishy, včetně fotografie
9. http://www.sesrtcic.org/members/alb/albhome.shtml (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) - stránka, kterou zpracovávají islámské země, pouze statistika s krátkou charakteristikou oblasti, je sledována pravidelně už od roku 1975. Naleznete zde vše, na co si jen vzpomenete, včetně spotřeby kalorií na občana, množství vylovených ryb, použitého hnojiva, počtu studentů ZŠ, SŠ, VŠ na jednoho žáka atd…
10. http://www.middlebury.edu/~como/albania.shtml zaměřeno spíše na albánskou kulturu a literaturu, ale poměrně podrobně i na historický vývoj
11. http://www.agora.it/elections/election/albania.htm výsledky voleb v Albánii, ale i v kterékoli zemi
Počet přístupů: