GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

1.Povrch a členitost

Většina země je hornatá, jen při členitém pobřeží se nachází náplavová nížina s mnoha močály a lagunami. Močály se postupně vysušují a země už byla zbavena dříve rozšířené malárie.
Pohoří patří do soustavy Dinarid a místy dosahuje výšek nad 2 500 m. Nejvyšší je masiv Korabi (Korab) 2 751 m na hranicích s Černou Horou a Srbskem.

2.Vodstvo

Země má hustou síť krátkých a prudkých řek s kolísavým stavem vody. Mají význam pro zavlažování i jako zdroj energie. Největší řekou je Drini (Drin) 280 km dlouhá. Na severozápadě při hranicích s Černou Horou leží Skadarské jezero (369 km2), na východě jezero Ochridské (366 km2), které je hluboké 285 m, a jezero Prespanské (285 km2).

3.Podnebí

Podnebí je středomořské, teplé a suché. Značná odlišnost panuje mezi pobřežím s mírnou zimou a vnitrozemím, kde v horských oblastech je v zimě sníh a mráz. V zimě vane z hor studený vítr bora a v období dešťů od jihu teplý vítr scirocco.

4.Biosféra, přírodní krajiny

Vnitrozemí pokrývá dubový, bukový i jehličnatý les. Ve vyšších polohách (nad 1000 m) jsou horské louky a pastviny. Při pobřeží rostou do výšek 350 m olivy a citrusové stromy. V málo zalidněných horských oblastech se udrželi vlci a medvědi. Podrobným průzkumem se zjistilo velké bohatství ropy, rud a množství vodních zdrojů z možností energetického využití.
Počet přístupů: